ỚN LẠNH

 

翰墨子生前是家父的诗友,他一生喜欢唐诗宋词。

今天 是他 103 诞辰 记念日,我用减句水调歌头

词牌写了以下两首缅怀他。                                 

                                             

Xuyên màn sương mong mỏng

Trăng buồn ngập suối khe

Khóm cúc ứa từng giọt ̣

Lủi thủi ngóng ai ̀

Ta cũng nhớ người thiên ̉

Mong thấy hồn đi trong gió

Ôn lại mối tình quê

Chàng đi...đi ,đi mãi

Sông Ngân thấy não ̀

thay chàng nằm sõng soải

Ớn lạnh cả đêm khuya. 

 

      NƠI VÔ ĐỊNH

 

Ta nguyện nơi định 

Quanh năm chàng đuổi trăng

Ở đấy sông ̀ thanh tú

Muôn thủa tắm trăng vàng 

Chàng rủ...quần tiên mẩn

Say cảnh Quỳnh Lâu xán lạn

khao khát hứng sao băng

Hơi thở toàn mây gió

Yêu thương có chị Hằng

Sông Ngân xem giặt lụa 

Hồn cúc hết lang thang.

廖海风

www.zhencang.org