我的越文宋词

我平生大胆地做自己想做的事情, 做别人没有做过的事情; 只要不是坏事就行, 而用越文写宋词是一项创新, 是古今越南人没有做过,所以自从上世纪七十年代开始, 我就着手写越文词. 2007年,我曾经去过越南河内探亲, 侥幸与我的老友(百科大学丁范太教授 )重逢,我把我的越文词给他看,他赞赏我的做法。最近,我得知, 他已经把我的越文词集收藏在河内中央书院里。

以下是我的越文词当中的例子:减句水調歌頭词牌

1-ỚN LẠNH 这首词是怀念疯癫派诗人翰墨子

Xuyn màn sương mong mỏng

Trăng bùn ng̣p súi khe

Khóm cúc ứa từng giọt ḷ

Lủi thủi ngóng ai v̀

Ta cũng nhớ người thin c̉

Mong th́y h̀n đi trong gió

n lại ḿi tình qu

Chàng đi...đi ,đi mãi

Sng Ngn th́y não ǹ

Thay chàng nằm sõng soải

Ớn lạnh cả đm khuya.

廖海风

2- NƠI V ĐỊNH

Ta nguỵn nơi v định

Quanh năm chàng đủi trăng

Ở đ́y sng h̀ thanh tú

Mun thủa tắm trăng vàng

Chàng rủ...qùn tin m m̉n

Say cảnh Quỳnh Lu xán lạn

khao khát hứng sao băng

Hơi thở toàn my gió

Yu thương có chị Hằng

Sng Ngn xem giặt lụa

H̀n cúc h́t lang thang. 廖海风.

浪淘沙---NGẮM CÀNH MAI

Xun ́m lĩu tranh tươi

Thơm lắm trời ơi!

Màu xanh vươn mãi đ́n chn trời

Gió đng thúc giục lòng xun ̉

Ửng mỏng trn mi.

Em thích ngắm cành mai

Em gặp bạn đời

Yu hoa em ḳ những chàng trai

Vì em m ḿi tình thơm,trắng

Chẳng đ̉ cho ai!

浣溪沙 ---V Đ̀

Ta bước chn đi trn lá thu

Rơi theo sương lạnh gió đương s̀u

Bùn nghe tíng nhạn vọng ngàn du

--------------

Ta với đàn chim cùng ṃt gíng

Ưa tìm cái lạ ở đu đu

Ñi lòng thương cảm khác gì nhau!

南鄉子 ---NHỚ BẠN

Tíng qúc vọng đm khuya

Gió đ̉y trăng ln lạnh b́n b̀

Sương ướp mùi hương bùn dịu dịu

Say m

Tìm trong hơi thở chút tình qu

------

Hoa cỏ ṽn sum s

Nng chén sao ta b̃ng nặng ǹ?

Chẳng phải lo đời hơn với thịt

My che

Bóng nhạn bay đi...chửa th́y v̀

臨江仙---MỪNG XUN Đ́N

1-Cứ tưởng nàng xun khng đ́n nữa

Đã quen hoa rụng lá lìa cành

Ngờ đu đ́t ́m tuýt tan nhanh

H̀n thơ đang śng lại

m ́p cả màu xanh

2-Xun giục hoa tươi thèm nắng mới

Gió đng càng rủ lĩu thm xinh

Nghe chim ngả ngớn hót trn cành

M hoa ong bướm lịng

Đi hái chút xun tình.

3-Đy chíc áo dài trng lả lượt

kìa trong nón nét xun tươi

Lòng xun ́pđã lu r̀i

Mừng duyn đang ̉ ṛ

̉ ṛ ở trn mi.

4- Ai bảo nhà thơ hay ́ v̉n

Say m đi nhặt cái h̀

́ sao xun đ́n lại thờ ơ

Ngóng xun khi tuýt xúng

Sướng nh́t lúc mong chờ!

鷓鴣天---TOAN V̀ GIÀ

1-- Em chẳng thèm nghe tíng lá vàng

Hình như than thở ở trong sương

Em như hoa sẽ rơi ln cỏ

Tíc mãi cành kh rủ cạnh đường

My bảng lảng Trời mnh mang

Bóng chìu xác đỉm th lương

Đã lu khng th́y ngày xanh thắm

Theo d́u hoa bùn gợi nhớ thương

2-- Em nhớ ngày xun b̃ng nhớ Anh

Dù cho gíc ṃng chẳng thành

Đường đi trắc trở duyn em mụn

Vì bít tình yu khá mỏng manh

Thu ́ rụng Đời tri nhanh

Ñi nìm theo gió thoáng bn mành

Mai đy xun đ́n tìm đu th́y

Bóng dáng người thơ chọn nét xinh.

廖海风 2019/8/3

www.zhencang.org